תמונת מנוי: פרינג'דודס

פרינג'דודס

FringeKIDS הצגות ילדים
עונה: 2016/2020
כרטיסי מנוי: 6

פרטים נוספים

המנוי מקנה:

6 הצגות ילדים במתכונת הורה + ילד!

ניתן לממש עד 5 כרטיסים להצגה אחת.

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים